About

Encouraging the creative minds of our children has never been more important.

Bookworm Theatre Group allows children of all characters to explore their imaginations, build their confidence, develop their creativity and relish in their suspension of disbelief in a safe and fun environment.

Each class focuses on a book-led approach to theatre; using books to encourage the children to explore and expand their imaginations, taking them on a creative journey, and allowing them to let their dreams become a theatrical reality.

“If you think it, want it, dream it, then it’s real.”

Unlike other theatre groups, that may focus more on singing, dancing and musical theatre skills; this new and innovative approach to drama for young people allows them, through play, interaction and improvisation, to discover the skills of acting in a truly natural way.

Encouraging them to express themselves in whatever way suits them, creates a greater freedom, and without realising it, they develop skills as performers, writers and even directors.

The strong emphasis on books helps broaden their minds, their motivation to read flourishes, and a love for literature, and how life changing it can be is established.

Through teamwork they build on important social skills such as listening, concentration, & self confidence, generating well rounded, grounded young performers.

All the world’s a stage. … Let their imaginations run wild!

Mae annog ein plant i feddwl yn greadigol yn hanfodol.
Mae “Bookworm Theatre Group” yn caniatau plant o bob cymeriad i ymchwilio eu dychymyg, i fagu hyder, i ddatblygu creadigrwydd ac i herio sefyllfaoedd dydd i ddydd mewn amglychedd diogel a llawn hwyl.
Bydd pob dosbarth yn ffocysu ar ymagwedd a arweinir gan lyfr a fydd yn arwain at theatr. Mae’r defnydd o lyfrau yn annog plant i ymchwilio at ehangu eu dychymyg, yn eu cludo ar daith ddychmygol ac yn caniatau i’w breuddwydion i droi yn realiti theatrig.
“Os ydych yn meddwl am rywbeth, eisiau rhywbeth, yn breuddwydio amdano, yna mae’n real.”
Yn wahanol i grwpiau theatr eraill sy’n ffocysu ar ganu, dawnsio a sgiliau theatr cerdd, mae’r dull newydd ac arloesol yma o ddysgu drama yn caniatau pobl ifanc i ddysgu trwy chwarae, rhyngweithio ac adeiladu er mwyn darganfod sgiliau actio mewn dull naturiol.
Mae’r pwyslais ar annog plant i fynegi eu hunain mewn dull sy’n addas i’r unigolyn sy’n creu mwy o ryddid a heb sylwi, maent yn datblygu sgiliau fel perfformwyr, awduron a chyfarwyddwyr. Mae’r pwyslais amlwg ar lyfrau yn ehangu’r meddwl, yn rhoi cymhelliant i ddarllen a charu llenyddiaeth sy’n arwain at newid agwedd yr unigolyn am byth! Bydd cyfle cyson i’r plant weithio fel tîm sy’n datblygu sgiliau cymdeithasol pwysig fel gwrando, canolbwyntio a magu hunan hyder.
O ganlyniad, bydd y plant yn tyfu i fod yn berfformwyr effeithiol.
Mae’r holl fyd yn lwyfan…gadewch i’r dychymyg fynd â chi ar daith.